Vườn cây trái Việt của vợ chồng già ở California
Vườn của ông Khoa (California, Mỹ) gồm những quả cam, xoài và các loại rau gia vị Việt Nam.