Vụ khủng bố bên ngoài tòa nhà quốc hội Anh diễn ra như thế nào?Kẻ tấn công lao xe vào người đi bộ trên cầu Westminster rồi đâm dao vào cảnh sát trước tòa nhà quốc hội Anh.

 Phương Vũ (Video: Next Media)