Việt Nam – Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm chống tham nhũngTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chiều nay hội kiến với ông Vương Kỳ Sơn, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng chống tham nhũng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Kỳ Sơn. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Kỳ Sơn. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, ông Vương Kỳ Sơn, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc, giới thiệu với Tổng Bí thư về các chủ trương của lãnh đạo Trung Quốc và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản nước này trong phòng chống tham nhũng, tăng cường quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện, thực hiện bố cục chiến lược “Bốn toàn diện” của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ Đại hội XVIII đến nay.

Ông Vương cho biết từ Đại hội XVIII, Đảng Cộng sản Trung Quốc thúc đẩy mạnh mẽ phòng chống tham nhũng, tăng cường xây dựng tác phong, coi đây là công việc thường xuyên của Đảng, xử lý tốt mối quan hệ giữa kỷ cương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thu được kết quả rõ rệt và được nhân dân ủng hộ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kết quả và kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong công tác phòng chống tham nhũng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổng Bí thư thông báo với ông Vương Kỳ Sơn về các chủ trương xây dựng và chỉnh đốn Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Vương Kỳ Sơn nhất trí cho rằng xây dựng, chỉnh đốn đảng là nhiệm vụ hệ trọng, cấp bách và lâu dài, liên quan trực tiếp đến vận mệnh của mỗi Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan của hai Đảng, hai nước trong lĩnh vực công tác quan trọng này, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, xây dựng và chỉnh đốn trong nội bộ của mỗi Đảng, vừa góp phần tăng cường chiều sâu quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian tới.

Cũng trong chiều nay, Tổng Bí thư hội kiến ông Trương Đức Giang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Nhân đại) Trung Quốc và ông Du Chính Thanh, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân toàn quốc (Chính Hiệp) Trung Quốc.

Tổng Bí thư cũng tiếp các lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc như Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) Kim Lập Quần và Chủ tịch Tập đoàn Sunwah Jonathan Choi.

Theo TTXVN