Vẹt theo về nhà sống chung với ngườiCon vẹt Pee-chan hồi tháng 11 năm ngoái theo bà Yoshiko từ nơi làm việc về nhà và cứ thế sống cùng gia đình từ đó tới nay.

Vũ Hoàng (video: Reuters)