Trump bám đuổi sít sao Clinton trong khảo sát mới
Hillary Clinton chỉ dẫn trước Donald Trump hai điểm trong cuộc khảo sát được thực hiện vào những ngày đầu tuần.