Triều Tiên có thể phóng tên lửa trong ngày bầu cử tổng thống Mỹ
Triều Tiên có khả năng phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung trong thời điểm người dân Mỹ đi bỏ phiếu bầu tổng thống vào ngày 8/11.