Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh


Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức danh ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011- 2016 với ông Lê Phước Hoài Bảo, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH-ĐT.

Giám đốc Sở tuổi 30 Hoài Bảo trúng ủy viên UBND tỉnh

Theo tin từ VPCP, Thủ tướng  vừa phê chuẩn nhân sự UBND 2 tỉnh Sơn La, Quảng Nam nhiệm kỳ 2011- 2016.

Với tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức danh ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với: ông Lê Ngọc Hải, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thượng tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; ông Nguyễn Hồng Quang, tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

nhân sự, giám đốc sở tuổi 30, lê phước hoài bảo

Ông Lê Phước Hoài Bảo (giữa) tại Đại hội Đảng bộ Sở KH&ĐT Quảng Nam  tháng 4/2015. Ảnh: Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam

Ngoài ra, còn có ông Lê Phước Hoài Bảo, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Lê Phước Hoài Bảo sinh năm 1985, được Tỉnh ủy Quảng Nam điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư ngày 23/9/2015.

Đây là trường hợp đảm nhận chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư trẻ nhất ở Quảng Nam và của cả nước từ trước đến nay, khi mới 30 tuổi.

Tại kỳ họp HĐND tháng 12/2015, HĐND tỉnh Quảng Nam đã bầu bổ sung 3 ủy viên UBND tỉnh trong đó có ông Lê Phước Hoài Bảo.

Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Nguyễn Chín, để nhận nhiệm vụ mới.

Đồng thời Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với: ông Nguyễn Ngọc Truyền, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh, để nhận nhiệm vụ mới; ông Phan Văn Thu, Đại tá, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, để nghỉ chờ hưu theo chế độ; ông Trần Văn Tri, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, để nghỉ hưu theo chế độ. 

Với tỉnh Sơn La, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Lò Minh Hùng, tỉnh ủy viên.

Đồng thời, Thủ tướng  phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Lò Mai Kiên, ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, để nhận nhiệm vụ mới.

Hồng Nhì

Giám đốc sở tuổi 30: Nhắc đến lý lịch làm gì

Giám đốc sở tuổi 30: Nhân tài thời nào cũng có
Ông Đinh La Thăng: ‘Chưa gặp TGĐ Vinamilk sao biết bán sữa?’
Bí thư Đinh La Thăng giản dị đến thăm dân
Chủ tịch nước đã thăng hàm cấp tướng cho 313 sĩ quan