Thiếu nữ bị bệnh Anh xin đông lạnh xác để chờ được hồi sinh
Một thiếu nữ người Anh bị ung thư viết thư xin thẩm phán cho phép được đông lạnh xác để tìm cơ hội chữa trị trong tương lai.