Thành phố ngầm có sức chứa 4.000 người dưới lòng nước AnhMột thành phố ngầm bí mật được nước Anh xây dựng sâu 30 mét dưới lòng đất nhằm bảo vệ chính phủ khỏi các cuộc tấn công hạt nhân trong Chiến tranh Lạnh.

Thảo Phan (Ảnh: MoD)