Thẩm phán Mỹ dừng lệnh hạn chế nhập cư của TrumpMột thẩm phán liên bang ở Seattle, bang Washington, đã yêu cầu ngưng thực hiện sắc lệnh hạn chế nhập cư của Tổng thống Donald Trump trên toàn quốc.