Quá trình tiến hóa qua 5 thế hệ của tiêm kích quân sự
Từ cuối Thế chiến II, chiến đấu cơ đã trải qua 5 thế hệ phát triển, mỗi thế hệ có những nét đặc trưng về công nghệ.