Quá trình tiêm kích Su-33 cất hạ cánh trên tàu sân bay NgaVới đường băng cất cánh kiểu nhảy cầu trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, chiến đấu cơ Su-33 rơi tự do khoảng 15 mét trước khi ổn định được đường bay.

Quá trình tiêm kích Su-33 cất hạ cánh trên tàu sân bay Nga

Trí Dũng (Nguồn: RIA)