Philippines báo động khủng bố ở cấp cao nhất
Philippines vừa nâng cảnh báo khủng bố lên cấp cao nhất sau khi phát giác âm mưu tấn công một công viên của các phiến quân dính líu tới nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).