Pháp sư dự đoán năm 2017 sẽ đầy sóng gió
Các pháp sư Peru dự đoán 2017 sẽ là một năm đầy biến động khi chiến tranh tiếp tục diễn ra trên thế giới, cùng với bất ổn và thiếu thốn ở Venezuela, động đất ở Chile.