Pháp duyệt binh kỷ niệm 228 năm ngày quốc khánh



Pháp hôm nay tổ chức duyệt binh với gần 4.000 binh sĩ tham gia để kỷ niệm 228 năm ngày quốc khánh.