Những nước có ngân sách quốc phòng cao nhất 2015Danh sách 15 quốc gia có ngân sách quốc phòng cao nhất trong năm 2015, theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS).

Những nước có ngân sách quốc phòng cao nhất 2015

Việt Chung