Những dụng cụ vượt ngục khó ngờ của tù nhânDùng bàn chải để đục tường, chế chìa khóa từ thìa hay làm hình nộm từ xà phòng, các tù nhân đã sử dụng nhiều công cụ khó ngờ tới để thực hiện các vụ đào tẩu.