Những diễn văn chia tay đáng nhớ của các tổng thống Mỹ
Các tổng thống Mỹ dùng bài phát biểu tạm biệt để nhấn mạnh thành quả, bảo vệ chính sách trong nhiệm kỳ hoặc gửi những thông điệp về tương lai.