Nhật Bản điều chiến đấu cơ theo dõi máy bay Trung Quốc trên biển Hoa Đông




Nhật Bản hôm nay điều chiến đấu cơ theo dõi sau khi phát hiện có phi cơ Trung Quốc hoạt động gần đảo Okinawa.