Nhà máy Nhật Bản chóng mặt với đơn đặt hàng mặt nạ Trump23 công nhân trong nhà máy sản xuất mặt nạ cao su duy nhất tại Nhật Bản phải làm việc không ngừng để hoàn thành đơn đặt hàng mặt nạ tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Xem thêm: Trump khen mặt nạ tóc mình đẹp

Hồng Hạnh (Video: Global News)