Nhà cửa tan hoang ở Indonesia trong động đất làm gần 100 người chếtHàng trăm ngôi nhà, cửa hiệu bị san bằng trong trận động đất làm ít nhất 97 người chết ở Indonesia.