Người phụ nữ tố Trump cưỡng hiếp năm 13 tuổi rút đơn kiện
Một phụ nữ Mỹ cáo buộc Donald Trump cưỡng hiếp mình năm 13 tuổi vừa tuyên bố rút lại đơn kiện ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa.