Người dân Cuba xếp hàng dài viếng Fidel CastroƯớc tính có hàng nghìn người dân Cuba hôm nay đến viếng nhà lãnh đạo Fidel Castro tại thủ đô Havana.