Người biểu tình – bài toán an ninh hóc búa trong lễ nhậm chức của Trump
Nguy cơ các nhóm ủng hộ và chống Donald Trump đụng độ đang tạo ra thách thức lớn cho công tác an ninh lễ nhậm chức tổng thống ngày 20/1 tới.