Người Anh 22 năm nhặt rác trên Vạn Lý Trường ThànhYêu Vạn Lý Trường Thành và coi đó là món quà phải gìn giữ cho thế hệ tương lai, một người đàn ông quốc tịch Anh đã kiên trì nhặt rác hàng chục năm ở di tích Trung Quốc này.