Nghị trình của Tổng thống Mỹ Obama ở Việt NamÔng Obama có chuyến thăm dài một cách đáng chú ý ở Việt Nam, với nghị trình làm việc tập trung vào các diễn biến hiện tại và tham vọng cho tương lai.

Nghị trình của Tổng thống Mỹ Obama ở Việt Nam

Tiến Thành