'Nếu chỉ biết hát thì làm đại biểu QH rất khó'


– Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng việc có nhiều văn nghệ sĩ ứng cử vào QH và HĐND chứng tỏ các văn nghệ sĩ rất yêu QH, nhưng chuyện ứng cử và làm là khác nhau.

Các vấn đề liên quan đến bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp khóa mới, đặc biệt là việc tự ứng cử, được đặt ra chiều nay, tại cuộc họp báo trước kỳ họp cuối cùng của QH khóa 13.

Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc, tự ứng cử, bầu cử đại biểu QH
Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc

‘Làm đại biểu QH không chỉ có hát hay’

Báo Đại biểu nhân dân hỏi làm cách nào để tạo cơ hội công bằng, bình đẳng cho các ứng cử viên tự ứng cử so với được giới thiệu.

“Có bình luận rằng những người tự ứng cử nếu vào QH sẽ có tiếng nói mạnh mẽ trên nghị trường vì không có quan hệ ràng buộc gì với các bộ ngành, cơ quan, tổ chức. Ông nghĩ gì?”.

Tổng thư ký QH khẳng định: Luật Bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp đã quy định rõ, không có điểm nào phân biệt giữa người do tổ chức giới thiệu và người tự ứng cử, mọi quyền lợi đều như nhau, bình đẳng trước pháp luật, hồ sơ cũng phải kê khai như nhau, vận động bầu cử cũng thế, không ai được vận động trái quy định…

“Về câu hỏi người tự ứng cử vào QH sẽ phát biểu mạnh, tôi nghĩ thực ra không hoàn toàn thế. ĐB do nhân dân bầu ra, phải mang ý chí, nguyện vọng của cử tri, chứ không phải mang ý chí cá nhân của mình vào phát biểu trên nghị trường. Nếu phát biểu sai ý chí, nguyện vọng của dân thì dân cũng không đồng tình, có ý kiến ngay. Không ai đứng trên dân, nói khác ý kiến của dân được”, ông Nguyễn Hạnh Phúc nhận định. 

Báo Đại biểu nhân dân cũng hỏi quan điểm của Tổng thư ký QH về việc có nhiều văn nghệ sĩ ứng cử vào QH và HĐND lần này.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng điều đó chứng tỏ “các văn nghệ sĩ rất yêu QH”.

“Nhưng chuyện ứng cử và làm là khác nhau. Làm đại biểu QH không phải chỉ có hát hay, đại biểu QH phải hiểu biết về nhiều lĩnh vực kinh tế – xã hội để tham gia lập pháp, có năng lực để tham gia các dự án luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đi giám sát, tiếp xúc cử tri…”, Tổng thư ký QH nói.

“ĐB văn nghệ sĩ mà có được trình độ như thế thì rất hoan nghênh. Nếu chỉ biết hát không thôi thì vào làm ĐBQH rất khó. QH không ngăn cản, phân biệt gì, chỉ yêu cầu ĐB là bất cứ ai đều phải đủ tiêu chuẩn để ứng cử, dân sẽ chọn người đại diện cho mình vào QH”.

Người tự ứng cử vận động lúc này là hơi sớm

Báo VietNamNet phản ánh việc cùng với số lượng lớn người tự ứng cử so với các lần bầu cử trước, điểm mới lần này là họ rất chủ động trong việc tận dụng mạng xã hội để tự giới thiệu bản thân, công khai chương trình hành động và cả kê khai tài sản cá nhân.

“Cá nhân ông Nguyễn Hạnh Phúc nghĩ gì về cách làm của các ứng cử viên độc lập này?”.

Tổng thư ký QH nhận định việc đăng các thông tin đó trên trang cá nhân là quyền của các ứng cử viên, không ai cấm đoán và là việc rất dân chủ.

“Nhưng khi tuyên truyền theo quy định thì phải đúng. Thời điểm hiện này là giai đoạn hiệp thương vòng 2, tức là sơ bộ chọn danh sách để giới thiệu về nơi cư trú, để người dân tham gia ý kiến vào các ứng cử viên, cả người được giới thiệu và người tự ứng cử. Sau đó vòng hiệp thương thứ 3 mới chính thức chốt danh sách”, ông Nguyễn Hạnh Phúc phân tích.

“Như vậy có thể hiểu là trong số những người tự ứng cử, không biết có được cử tri, nhân dân đồng ý không. Nếu tại hội nghị cử tri nơi cư trú và công tác, nếu không được ủng hộ đủ 50% thì không đủ điều kiện đi tiếp. Do đó, những việc như tự giới thiệu bản thân, kê khai tài sản… là làm hơi sớm, không giải quyết vấn đề gì cả”.

Còn nếu họ vào được vòng 3, việc vận động bầu cả phải có tổ chức, ai làm sai là vi phạm quy định của luật, ông Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh.

Chung Hoàng

Ông Nguyễn Bá Cảnh ứng cử đại biểu HĐND

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân: ‘Có vị trí phải trúng cử ĐBQH mới được giữ’
2 Phó Thủ tướng được giới thiệu ứng cử đại biểu QH
Ông Hoàng Hữu Phước, Đặng Thành Tâm tự ứng cử đại biểu QH
95 ủy viên trung ương ứng cử đại biểu QH