Mỹ cấm vận hãng hàng không duy nhất của Triều Tiên
Mỹ áp thêm lệnh trừng phạt với Triều Tiên, liệt 7 cá nhân và 16 đơn vị vào danh sách đen, trong đó có Air Koryo, hãng hàng không duy nhất của nước này.