Một ngày của bác sĩ làm việc ở độ cao hơn 3.500 mBác sĩ làm việc trên cao nguyên Tây Tạng mỗi ngày di chuyển hàng chục cây số đi khám bệnh bằng ôtô, xe máy hoặc ngựa.