Mối quan hệ gương vỡ lại lành giữa Trump và ứng viên ngoại trưởng RomneyDonald Trump và Mitt Romney từng công kích nhau gay gắt trong mùa tranh cử, nhưng hai ông đã giảng hòa và đang thảo luận khả năng Romney làm ngoại trưởng.

Xem thêm: Tranh cãi quanh chiếc ghế ngoại trưởng dưới thời Trump 

Phương Vũ (Video: Washington Post)