Miễn nhiệm Phó Chủ tịch QH, Tổng kiểm toán


 – Chiều nay QH tiến hành miễn nhiệm Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn, một số chủ nhiệm UB, cũng như Tổng kiểm toán NN Nguyễn Hữu Vạn.

Dấu ấn Trần Đại Quang

Chủ tịch nước tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, nhân dân
‘Chỉ cần làm 2 việc, nhân dân không quên các đồng chí’
Từ tướng lĩnh đến Chủ tịch nước

Sau khi bầu Chủ tịch nước sáng nay, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã đọc tờ trình.

Theo đó, UB Thường vụ QH đề nghị QH miễn nhiệm các chức danh: Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước, Chủ nhiệm UB Tư pháp Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm UB Quốc phòng và an ninh Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm UB Văn hóa giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm UB các vấn đề xã hội Trương Thị Mai.

miễn nhiệm, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân
Ảnh: Hoàng Long

UB Thường vụ QH cũng đề nghị miễn nhiệm chức danh ủy viên UB Thường vụ QH đối với bà Nguyễn Thị Nương.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đọc tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng kiểm toán NN Nguyễn Hữu Vạn.

Ông Nguyễn Hữu Vạn giữ chức vụ Tổng kiểm toán NN được một nửa nhiệm kỳ sau khi được QH bầu tại kỳ họp thứ 5 QH khóa 13.

“Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Tổng kiểm toán NN, ông Nguyễn Hữu Vạn đã có nhiều cố gắng cùng tập thể lãnh đạo Tổng kiểm toán NN hoàn thành nhiệm vụ được giao”, bà Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết việc miễn nhiệm ông Vạn là do yêu cầu bố trí, sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.

Chung Hoàng – Hồng Nhì

Đại tướng Trần Đại Quang trở thành Chủ tịch nước

Mong Thủ tướng mới tuyên thệ chống tham nhũng
‘Không ăn thì không tồn tại, ăn rồi phó mặc số phận’
Bộ trưởng Phát: Đa số thực phẩm an toàn