Lương hai vợ chồng không đủ thuê người giúp việc Tết ở Trung Quốc
Một người đàn ông Trung Quốc cho biết vợ dự sinh đúng dịp Tết và đang đau đầu khi đề nghị trả tiền bằng lương cả hai vợ chồng gộp lại cũng không thuê được người giúp việc.