Linh cữu Quốc vương Thái Lan được đưa tới Hoàng CungLinh cữu Quốc vương Bhumbiol Adulyadej chiều nay được rước từ bệnh viện tới Hoàng Cung, khi hàng nghìn người Thái đứng bên vỉa hè, mong chờ được tiễn biệt lần cuối vị vua họ yêu quý.