Lễ hội trò chơi dân gian của sinh viên Việt ở ĐứcNhảy dây, kéo co, tiếp sức đồng đội, nhảy sạp… được các sinh viên Việt Nam tại thành phố Frankfurt, Đức, tham gia hào hứng trong Ngày hội Trò chơi Dân gian.