Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác


– Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Họp kỳ cuối, QH bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng mới

Bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH
Kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH

Sáng nay, kỳ họp cuối cùng QH khóa 13 khai mạc tại Hà Nội.

Trước giờ khai mạc, các lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và đại diện các đoàn đại biểu QH đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Viếng lăng Bác, lãnh đạo đảng, nhà nước
Viếng lăng Bác, lãnh đạo đảng, nhà nước
Viếng lăng Bác, lãnh đạo đảng, nhà nước
Viếng lăng Bác, lãnh đạo đảng, nhà nước
Viếng lăng Bác, lãnh đạo đảng, nhà nước

Đúng 9h sáng, kỳ họp thứ 11 của QH đã khai mạc.

Dự phiên khai mạc có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Ðức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Trần Ðức Lương; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An; Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; các bậc lão thành cách mạng, các đại biểu QH, đại diện Đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội. 

Bên cạnh công tác xây dựng pháp luật, xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, kỳ họp còn dành thời gian cho tổng kết công tác nhiệm kỳ của các cơ quan nhà nước, QH và Chính phủ. Một nội dung đặc biệt quan trọng khác là kiện toàn nhân sự lãnh đạo Nhà nước.

Phạm Hải

Hậu Đại hội: Đẩy nhanh thủ tục chuyển giao quyền lực nhà nước
Hậu Đại hội, các ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 giữ trọng trách gì?
Trọng trách của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư
Ai sẽ giữ trọng trách?