Khoảnh khắc vui đùa của trẻ em Triều Tiên



Bộ ảnh ghi lại những cảnh vui chơi của trẻ em thuộc các gia đình thượng lưu ở Triều Tiên.