Kho tên lửa đạn đạo do Triều Tiên tự phát triểnTriều Tiên đang sở hữu các loại tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và đạt tầm bắn hơn 12.000 km.

Kho tên lửa đạn đạo do Triều Tiên tự phát triển

Tử Quỳnh (Đồ họa: CNN)