Hơn 150.000 người hát bài ca hoàng gia tưởng nhớ vua TháiHơn 150.000 người mặc đồ đen hôm nay đổ về khu vực Sanam Luang, Bangkok, cùng hát vang bài hát hoàng gia, tưởng nhớ nhà vua mới qua đời sau 7 thập kỷ trị vì. 

(Video: PBS