Hoàng tử Anh William lần đầu tiên đến Việt Nam
Hoàng tử William tới Việt Nam trong chuyến thăm hai ngày, gặp các lãnh đạo Việt Nam và dự một hội nghị quốc tế về chống buôn bán động vật hoang dã.