Hoàng tử Anh hoan nghênh Việt Nam nỗ lực xử lý nạn buôn bán động vật hoang dã
Hoàng tử William cho rằng việc Việt Nam lần đầu tiên tiêu huỷ ngà voi, sừng tê giác buôn lậu là ví dụ mạnh mẽ, cho thấy cam kết đáng hoan nghênh về chống buôn bán động vật hoang dã.