Hầm đường sắt dài nhất thế giới hoàn thành sau 7 thập kỷSau 69 năm khảo sát, thiết kế và thi công, đường hầm Cơ sở Gotthard (GBT) xuyên dãy Alps cuối cùng cũng được hoàn thiện và được đưa vào sử dụng từ hôm nay.