Hà Nội: 56 người tự ứng cử


Tại Hà Nội, đúng 5h chiều nay, bộ hồ sơ ứng cử ĐBQH cuối cùng của một ứng viên tự ứng cử đã chốt lại danh sách hồ sơ ứng cử ĐBQH khoá 14 và đại biểu HĐND.

Mai Khôi ứng cử ĐBQH: Không lý gì không tự tin
NSƯT Kim Tiến ứng cử đại biểu QH
Bộ Công an giới thiệu 4 ứng viên đại biểu QH
Không để phần tử xấu lọt vào cơ quan lãnh đạo cao nhất

Tổng tuyển cử, Bầu cử quốc hội 2016, tự ứng cử,  Ủy ban bầu cử TP Hà Nội
Ảnh: Hồng Nhì

Ghi nhận tại nơi tiếp nhận hồ sơ chiều nay, 5 hồ sơ cuối cùng được nộp đều là của những ứng viên tự ứng cử.

‎Tổng cộng từ ngày 17/2 đến 13/3, Ủy ban bầu cử TP Hà Nội đã nhận 87 hồ sơ ứng cử ĐBQH, trong đó có 40 hồ sơ được các cơ quan, tổ chức giới thiệu và 47 hồ sơ tự ứng cử.

Có 205 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND, trong đó có 196 hồ sơ được các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử và 9 hồ sơ tự ứng cử‎.

Hồng Nhì