Giới thiệu ông Vương Đình Huệ ứng cử đại biểu QH


  Ban Kinh tế Trung ương vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri tại nơi làm việc đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu QH khoá 14.

Trình nhân sự ứng cử Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH

Ra cửa lên xe, xuống cửa vào nhà, tự ứng cử dễ trượt
Hà Nội đã có hơn 10 hồ sơ tự ứng cử

Hai người được giới thiệu ứng cử là ông Vương Đình Huệ – uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và ông Trương Quang Nghĩa – uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách giới thiệu này.

ứng cử, ứng viên, đại biểu, quốc hội, bộ chính trị, bầu cử, lãnh đạo,

Cùng ngày, tại hội nghị Ban Lãnh đạo mở rộng dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu QH, lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương đã báo cáo kết quả hội nghị lấy ý kiến cử tri tại nơi làm việc.

Sau các ý kiến thảo luận, hội nghị đã biểu quyết thông qua việc giới thiệu ông Vương Đình Huệ và ông Trương Quang Nghĩa ứng cử đại biểu QH với sự nhất trí tối đa.

Đức Long