Giao thông ở thành phố tắc đường nhất thế giới
Trung bình mỗi người dân Jakarta, thủ đô Indonesia, phí 10 năm tuổi thọ để chen lấn nhau trên những con đường kẹt cứng xe cộ.