Donald Trump sẽ là tổng thống Mỹ đầu tiên có ba đời vợ
Lịch sử Mỹ có các tổng thống từng tái hôn nhưng họ chỉ có hai đời vợ, vì vậy, ông Trump sẽ là ông chủ Nhà Trắng đầu tiên kết hôn ba lần.