Đội 'Phù thủy bóng đêm' Liên Xô khiến phát xít Đức khiếp sợ
Đội máy bay “Phù thủy bóng đêm” do các nữ phi công Liên Xô điều khiển trở thành nỗi kinh hoàng đối với không quân Đức trong Thế chiến II.