Cựu ứng viên đảng Dân chủ muốn xem xét lại Cử tri Đoàn
Thượng nghị sĩ Bernie Sanders cho rằng cần xem xét lại Cử tri Đoàn, hệ thống có thể đưa “một người không thắng phiếu phổ thông làm tổng thống”.