Cuộc biểu tình dự kiến lớn nhất ngay sau lễ nhậm chức của Trump
Tuần hành của Phụ nữ là cuộc biểu tình dự kiến thu hút hơn 100.000 người, diễn ra một ngày sau lễ nhậm chức của Donald Trump, gửi đi thông điệp về nữ quyền đến chính quyền mới.