Cung điện 365 phòng phục vụ tổng thống PhápCung điện Elysée là nơi ở và làm việc tổng thống Pháp, nhưng được ví như một bảo tàng nghệ thuật, với hơn 200 bức tranh và 70 pho tượng quý.

An Hồng (Ảnh: France24, RFI, Wikiwand)