Chiều cao của đệ nhất phu nhân MỹMelania Trump là một trong ba đệ nhất phu nhân Mỹ cao nhất, với chiều cao 1,8 mét. Thấp nhất là Mary Todd Lincoln với 1,58 mét.

Chiều cao của đệ nhất phu nhân Mỹ

Việt Chung – Hồng Hạnh